Trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại Wellness Dhara

Một trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại được thực hiện bởi Studio Alberto Apostoli.

Khách sạn Venetian bên hồ Garda, ở Ý thực hiện dự án mở rộng bằng cách mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe mới trên toàn bộ một tầng của khách sạn và đặt tên là Wellness Dhara.

Dưới đây là một đoạn trích từ các thông cáo báo chí chính thức: "Dự án nhằm mục đích tạo ra một sự cân bằng giữa các yếu tố cổ điển của SPA bằng cách nghiên cứu cẩn thận không gian, hình thức, vật liệu, màu sắc và ánh sáng. Bằng cách tận dụng lợi thế của vật liệu địa phương, đặc thù của địa điểm và thiên nhiên được phát hiện trong quá trình xây dựng, SPA có được một môi trường cảm quan với tất cả các chi tiết xây dựng và vật liệu đã được thiết kế đặc biệt cho nó.”

be_boi11.jpg

be_boi.jpg

be_boi1.jpg

be_boi2.jpg

be_boi3.jpg

be_boi4.jpg

be_boi5.jpg

be_boi6.jpg

be_boi7.jpg

be_boi8.jpg

be_boi9.jpg

be_boi10.jpg

be_boi12.jpg