Tổng hợp mẫu giường ngủ đẹp

Tổng hợp các mẫu giường ngủ đẹp do BếpXinh – AHDesign thiết kế và sản xuất

Mẫu giường ngủ đẹp mang phong cách hiện đại, đơn giản:

giuong-ngu-dep-1.jpg

 giuong-ngu-dep-2.jpg

 giuong-ngu-dep-3.jpg

 giuong-ngu-dep-4.jpg

 giuong-ngu-dep-5.jpg

 giuong-ngu-dep-6.jpg

 giuong-ngu-dep-7.jpg

Giường ngủ đẹp mang phong cách Nhật:

 giuong-ngu-dep-8.jpg

 giuong-ngu-dep-9.jpg

 giuong-ngu-dep-10.jpg

 giuong-ngu-dep-11.jpg

 giuong-ngu-dep-12.jpg

 giuong-ngu-dep-13.jpg

 giuong-ngu-dep-14.jpg

Bếp Xinh - AHDesign