Nội thất văn phòng của hãng Moove Media ở Australia

AHD xin giới thiệu những hình ảnh của văn phòng Moove Media chi nhánh ở Australia.

van_phong_Moove_Media.jpg

Moove Media là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Chính vì thế mà văn phòng của Moove Media phải thể hiện được sự độc đáo, sáng tạo. Đồng thời pahỉ tạo được môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên, khuyến khích thúc đẩy sự sáng tạo và năng động của họ.Moove Media có trụ sở tại Singapore, vì thế khi quyết định phong cách thiết kế nội thất cho văn phòng chi nhánh tại Úc. Moove Media đã quyết định lựa chọn phong cách hiện đại thể hiện sựa năng động, kết hợp với chi tiết truyền thống của văn hóa Trung Hoa mang đậm bản sắc riêng.

van_phong_Moove_Media1.jpgvan_phong_Moove_Media2.jpgvan_phong_Moove_Media3.jpgvan_phong_Moove_Media5.jpgvan_phong_Moove_Media6.jpgvan_phong_Moove_Media7.jpgvan_phong_Moove_Media8.jpgvan_phong_Moove_Media9.jpgvan_phong_Moove_Media10.jpgvan_phong_Moove_Media11.jpgvan_phong_Moove_Media12.jpgvan_phong_Moove_Media13.jpgvan_phong_Moove_Media14.jpgKTS Hoàng Mai