Một số hình ảnh gian hàng hội chợ triển làm của BEP XINH - 2010 Expo

Một số hình ảnh gian hàng Bếp Xinh tại hội chợ triển làm Giảng Võ - Expo 2010

HC2%282%29.jpgHC5%281%29.jpgHC6%282%29.jpgHC8%282%29.jpgHC10%282%29.jpgHC11%283%29.jpgHC13%282%29.jpg