Các mẫu đèn treo tường hiện đại

Một số mẫu đèn treo tường hiện đại trong thiết kế nội thất công trình.

Bạn cũng có thể lựa chọn và mua cho mình để trang trí nhà đẹp đèn treo tường.

Mẫu đèn treo tường 1

mau_den_treo_tuong_hien_dai1.jpg

Mẫu đèn treo tường 2

mau_den_treo_tuong_hien_dai3.jpg

Mẫu đèn treo tường 3

mau_den_treo_tuong_hien_dai4.jpg

Mẫu đèn treo tường 4

mau_den_treo_tuong_hien_dai5.jpg

Mẫu đèn treo tường 5

mau_den_treo_tuong_hien_dai6.jpg

Mẫu đèn treo tường 6

   mau_den_treo_tuong_hien_dai8.jpg mau_den_treo_tuong_hien_dai9.jpg

Mẫu đèn treo tường 7

mau_den_treo_tuong_hien_dai10.jpg mau_den_treo_tuong_hien_dai11.jpg

Mẫu đèn treo tường 8

 mau_den_treo_tuong_hien_dai13.jpg

Mẫu đèn treo tường 9

mau_den_treo_tuong_hien_dai14.jpg

Mẫu đèn treo tường 10

mau_den_treo_tuong_hien_dai15.jpg

Mẫu đèn treo tường 11

mau_den_treo_tuong_hien_dai16.jpg

Mẫu đèn treo tường 12

 mau_den_treo_tuong_hien_dai17.jpg

Mẫu đèn treo tường 13

mau_den_treo_tuong_hien_dai18.jpg

Mẫu đèn treo tường 14

 mau_den_treo_tuong_hien_dai19.jpg